اخبار برگزیده

نمیدانستم


نمیدانستم دلتنگی دل نازکم میکند


انقدرکه به هربهانه کوچیکی دلم بلرزد


چشم خیس ازاشک شود


نمیدانستم ندیدنت کودکم میکند


انقدرکه ساعتهاگوشه ای بشینم


وباهمه دنیا


قهرکنمببخشیددیربه دیرمیام


یکم مشکل دارم حل بشه یشترسرمیزنم
مراقب خودتون خوبیاتون باشید


بووس
بای


نمیدانستم

نمیدانستم

نمیدانستم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها